Danish(DK)English (United Kingdom)
Djævel nummer 6: Udarbejdelse eller besvarelse af udbud

Udbud kan blive meget omfattende

Hvad enten det drejer sig om at udarbejde et udbud, eller besvare et, så er der en væsentlig arbejdsindsats involveret.

Hvis man skal have success, skal man være skarp og præcis men samtidig præsentere sine ønsker eller løsning på en forståelig og levende form.

Jeg har stor erfaring med;
  • udarbejdelse af besvarelse af danske og udenlandske udbud
  • udarbejdelse af besvarelse af EU udbud
  • planlægning og udførelse af Proof-of-Concept projekter i forbindelse med udbud og salgssager i øvrigt
  • præsentationer direkte til kunder
  • præsentationer ved aflevering af udbuds-besvarelser og PoC afrapporteringer

Udvalgte referencer

  • Præsentationsmateriale til NATO workshop
  • Udarbejdelse af besvarelser af danske og udenlandske udbud, herunder flere EU-udbud
  • Hjælp til partnere i forbindelse med besvarelser af danske og udenlandske udbud, herunder flere EU-udbud