Danish(DK)English (United Kingdom)
Automatisk og semi-automatisk migrering

Automatisk migrering

Det gamle system transformeres af et program til en ny form, som umiddelbart kan tages i anvendelse.

Typisk er det kildetekst der transformeres, men det kan også være binær kode eller binære data - det afhænger oftest af, hvad der er tilgængeligt og dokumenteret.

Eksempler:

Semi-automatisk migrering

Det gamle system transformeres af et program til en ny form. Inden transformationen eller efter transformationen er det nødvendigt at håndrette eller tilpasse dele af systemet, før det kan tages i anvendelse.

Dette kan komme på tale, hvis det gamle system ikke er alt for stringent kodet, eller hvis konstruktioner forekommer så sjældent at det ikke kan betale sig at definere transformationen for dem. Endelig skal man også tænke på mængder: Hvis der kun er tale om fire siders kode, så er det måske nemmere blot at smøge ærmerne op og gøre det i hånden - selvom et JavaCC program er sjovere Smile.

Eksempler:

  • Delphi Pascal projekt
  • DDH Pascal projekt

Test

Et meget vigtigt element i en vellykket migrering er aftestningen. Det ideelle er selvfølgelig, hvis der allerede findes et fuldt sæt af tests til det gamle system, som så blot kan køres på det nye system efter konverteringen. Men sådan er det sjældent. Som regel skal der konstrueres en test-suite først, så man kan afgøre om migreringen er vellykket. Og hvis der intet findes i forvejen, så kan dette være den væsentligste del af opgaven.